Kotisivujen suunnittelu

Kotisivujen suunnittelu

Julkaistu: 27.9.2017 Päivitetty: 7.6.2022

Valitettavan yleinen harhakäsitys on se, että kotisivujen suunnittelu kuuluu vain ja ainoastaan kotisivuja tuottavan tahon toimiin. Kotisivujen suunnittelu on kuitenkin sekä yrityksen, että sivujen toteuttajan tiivistä yhteistyötä alusta loppuun.

Yrityksen kotisivujen kokonaisvaltainen suunnittelu alkaa asiakkaan eli yrityksen tarpeiden ja tavoitteiden kartoittamisesta. Kotisivuilla tulee olla selkeät tavoitteet, jolloin suunnittelu on huomattavasti helpompaa. Tavoitteena voi olla esimerkiksi tuotteen myyminen, potentiaalisen asiakkaan yhteydenotto ja yritykseen liittyvien uutisten välittäminen.

Kuten jokaisella liiketoiminnan alueella, myös kotisivuja suunnittelevia yrityksiä on sekä hyviä että huonoja. Aina kannattaa luottaa ammattilaiseen yrityksen kotisivujen suunnittelussa. Voit olla varma, että luottamalla ammattimaiseen suunnittelijaan tulet saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Kotisivujen suunnittelu ja toteutus

Seuraavana on kuvattuna viidessä vaiheessa eräs mahdollinen etenemisjärjestys kotisivujen suunnittelussa ja tuottamisessa. Toki edetä voi myös toisilla tavoilla, mutta tämä on yksi vaihtoehto, mikä voisi taata onnistuneen lopputuloksen asiakkaan kannalta.

1. Taustatutkimus ja tavoitteiden määrittely

Taustatutkimus tarkoittaa yrityksen tavoitteisiin ja tarpeisiin perehtymistä. Mitä kotisivuilla halutaan saavuttaa ja minkälaisia ovat yrityksen potentiaaliset asiakkaat? Minkälaista tietoa potentiaaliset asiakkaat tulevat sivuilta mahdollisesti hakemaan.

2. Sivuston rakenteen ja ulkoasun suunnittelu

Ensimmäisessä vaiheessa tulleiden tietojen perusteella päätetään mitä kotisivuille tulee. Minkälainen on sivuston rakenne ja miten esimerkiksi sivuja tullaan kategorioimaan. Minkälaisia toimintoja sivustolle halutaan? Tehdään sivukartta sivuston rakenteesta, mihin listataan hierarkkisessa järjestyksessä kaikki sivustolle tulevat sivut.

3. Toteutus

Suunnitellaan sivuston ulkoasu yrityksen ja sen kohdeyleisön mieltymykset huomioonottaen. Yrityksen tulee olla aktiivisen osapuolen erityisesti tässä vaiheessa, kun päätetään miltä sivusto tulee lopullisesti näyttämään. Valittavana voi olla muutamia vaihtoehtoja, joista yritys saa valita mieleisensä ja ehdottaa suunnittelijalle mahdollisia muutoksia. Kun ulkoasu on lopullisesti hyväksytty, muunnetaan se toimivaksi kotisivuksi. Tarvittaessa toteutetaan sivusto julkaisujärjestelmän päälle, jolloin kotisivujen päivitys onnistuu jatkossa myös asiakkaalta.

4. Testaaminen ja julkaisu

Perusteellinen testaaminen ennen lopullista julkaisua kuuluu jokaisen kotisivujen suunnittelijan perusteisiin. Selvästi keskeneräistä tuotetta ei pidä julkaista. Toki kotisivuja voi kehittää ja muokata jatkossa, mutta perusteet tulee olla valmiina julkaisuhetkellä.

5. Ylläpito ja kehittäminen

Kun kotisivut on julkaistu, alkaa niiden ylläpito ja kehittäminen. Ylläpidolla tarkoitetaan tietojen ajan tasalla pitämistä ja esimerkiksi yrityksen tarjoamien tuotteiden ja palveluiden mahdollisten muutosten päivittämistä. Jos sivusto toimii jonkun julkaisujärjestelmän avulla, opastetaan yritystä sen käytössä.

Suunnittelijan valinta

Valittaessa kotisivujen suunnittelijaa tulee harkita tarkkaan yrityksen tarpeet ja suunnittelijan sopivuus niiden toteuttamiseen. Apuna voidaan käyttää vaikkapa muilta yrityksiltä kuultuja kokemuksia.

Kannattaa myös tutkia potentiaalisen suunnittelijan edellisiä toteutuksia. Ovatko ne sellaisia, jotka voisivat toimia omankin yrityksesi kohdalla? Ennen lopullisen päätöksen tekemistä, selvitä vielä tarkkaan mitä kaikkea kotisivujen toimitukseen kuuluu ja mitä mahdollisia asioita jää vielä puuttumaan.

Kun vihdoin kotisivujen suunnittelu alkaa, tulee pysyä aktiivisena suunnittelijan suuntaan ja varmistaa onnistunut lopputulos.

Kotisivuja ei saa missään nimessä unohtaa heti kun ne on julkaistu. Jatkuva kehittäminen ja tietojen mahdollinen päivittäminen on otettava yhdeksi osaksi yrityksen markkinointia. Analytiikkaa on seurattava ja tehtävä tarpeellisia muutoksia sen pohjalta.

Tulee myös muistaa, että kotisivuista ei ole mitään hyötyä ellei niillä käy kukaan. Markkinointia voidaan tehdä monella tapaa, ja internet-markkinointi on yksi tehokkaimmista tavoista yrityksen ja sen kotisivujen markkinointiin.

Hinta

Kotisivujen suunnittelun hinta riippuu muun muassa sivuston laajuudesta. Kuinka monta erilaista sivupohjaa sisällölle tarvitaan? Erilaiset lisäominaisuudet, kuten kalenterit ja varausjärjestelmät nostavat hintaa.

Yksinkertaisen sivuston suunnittelun hinta voi olla reilusti alle tuhat euroa. Hinta ei kuitenkaan ole tärkein tekijä kotisivujen suunnittelijan valinnassa.

Ei arvioita.

Avatar: Krediitti.com
Kirjoittanut: Krediitti.com

Krediitti.comin ylläpito hallitsee talousasioiden lisäksi myös erilaisten työkalujen kehittämisen. Näitä ovat muun muassa sivustomme erilaiset laskurit. Kokemusta löytyy myös yritystoiminnasta ja markkinoinnista. Lähetä palautetta ylläpidolle palautelomakkeemme kautta tai suoraan sähköpostilla. Linkit löydät sivun alalaidasta.

Ei kommentteja