Internet-markkinointi on tehokasta markkinointia

Internet-markkinointi (englanniksi Internet Marketing) tarkoittaa tuotteiden ja palveluiden markkinointia internetissä. Internet-markkinointia kutsutaan joissain yhteyksissä myös online-markkinoinniksi tai web-markkinoinniksi.

Alun perin termillä tarkoitettiin vain bannerimainontaa, mutta nykyään se sisältää kattavammin kaiken internetissä tehtävän markkinoinnin. Bannerimainonnan rinnalle on tullut useita uusia markkinointikeinoja, kuten hakukoneoptimointi, hakusanamainonta, sähköpostimarkkinointi ja sosiaalinen media.

Internet on parhaimmillaan erittäin tehokas markkinointiväline. Jos yrityksellä on esimerkiksi oma verkkokauppa, voidaan sen tuotteita mainostaa esimerkiksi bannerimainonnan avulla verkkokaupan aihepiiriin liittyvillä sivustoilla. Internet-markkinoinnilla ei myöskään ole maantieteellisiä rajoja, vaan markkinointi onnistuu vaikkapa toiselle puolelle maapalloa.

Internetin hyödyntäminen markkinoinnissa

Internet-markkinoinnin tehokas hyödyntäminen riippuu yrityksen tarpeista ja luonteesta. Mitään keinoa ei kuitenkaan kannata sulkea pois, vaan miettiä jokaisen keinon potentiaali oman yrityksen toiminnan kehittämisessä. Seuraavassa vielä kuvaukset tärkeimmistä markkinointikeinoista, sekä mahdollisia käyttötarkoituksia niille:

Hakukoneoptimointi

Kuuluu jokaisen kotisivun perusominaisuuksiin. Kotisivut suunnitellaan niin, että ne löytyvät aiheeseen liittyvillä avainsanoilla mahdollisimman korkealta hakukoneiden tulossivuilta. Hakukoneoptimointia voidaan luonnollisesti tehdä myös jo olemassa olevalle sivustolle. Hakukoneoptimoinnilla voidaan parhaimmillaan saavuttaa todella hyviä tuloksia jo kohtalaisen pienellä panostuksella.

Hakusanamainonta

Hakusanamainonnalla tarkoitetaan maksettuja mainoksia, jotka näkyvät hakukoneiden tulossivuilla. Riippuen hakukoneesta ja tilanteesta mainokset voivat olla luonnollisten hakutulosten yläpuolella ja rinnalla. Hakusanamainonta mahdollistaa yrityksen ja sen tuotteiden ja palveluiden mainostamisen hyvinkin kohdennetusti. Teho perustuu siihen, että mainoksia näytetään hakutuloksissa haettuihin hakusanoihin liittyen, jolloin käyttäjä on jo valmiiksi kiinnostunut aiheesta.

Sähköpostimarkkinointi

Sähköpostimarkkinointia voisi verrata postissa lähetettäviin mainoskirjeisiin. Ensimmäisenä tulee ehkä mieleen negatiivia mielikuvia, mutta oikein toteutettuna sähköpostimarkkinointi voi olla internet-markkinointia parhaimillaan.

Sosiaalinen media

Olemalla aktiivinen sosiaalisen media palveluissa yritys voi lisätä tunnettuuttaan, kehittää brändiään sekä markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan. Sosiaaliseen mediaan kuuluvat muun muassa yhteisöpalvelu Facebook ja kommunikaatiopalvelu Twitter. Facebook on saavuttanut Suomessakin suuren suosion, mutta Twitter on ainakin toistaiseksi aktiivisessa käytössä vain harvoilla.

Internet-markkinointia voidaan tehdä Facebookissa esimerkiksi perustamalla yritykselle oma sivu, jota voidaan sitten markkinoida erilaisin keinoin. Facebookin avulla voidaan esimerkiksi kommunikoida potentiaalisten asiakkaiden kanssa.

Bannerimainonta

Bannerimainonta on niin sanottua perinteistä internet-markkinointia. Bannereiden avulla mainostetaan yritystä muilla sivustoilla. Tehokkain tapa on luonnollisesti mainostaa yritystä samaan aihepiiriin liittyvillä sivustoilla. Kyseisillä sivustoilla vierailevat voivat bannereita klikkaamalla saapua yrityksen kotisivuille.

Blogi

Blogi voi parhaimmillaan olla tehokas ja myös kustannustehokas väline internet-markkinointiin. Kirjoittamalla asiantuntevia ja mielenkiintoisia artikkeleita yrityksen aihepiiriin liittyen voidaan herättää keskustelua ja saada näkyvyyttä yritykselle. Blogissa voidaan esimerkiksi esitellä yrityksen tarjoamia tuotteita, saada niistä kommentteja käyttäjiltä ja sitä kautta parantaa tuotteita edelleen.

Internet-markkinointi pienyritykselle

Kaikkia markkinointikeinoja ei ole missään nimessä tarvetta hyödyntää, varsinkaan pienten- ja keskisuurten yritysten kohdalla. Hyviä keinoja pienyritykselle voisivat olla oman blogin perustaminen, aktiivisuus sosiaalisessa mediassa, sekä yrityksen kotisivujen hakukoneoptimointi.

Näillä keinoilla voidaan jo saavuttaa reilu etumatka verrattuna kilpaileviin yrityksiin, jotka eivät hyödynnä internet-markkinointia ollenkaan.

Artikkelissa mainitut markkinointikeinot eivät myöskään vie tarpeettomasti yrittäjän aikaa. Sosiaalisessa mediassa voi olla aktiivinen hyvinkin pienellä ajallisella panoksella, blogia ei tarvitse päivittää läheskään joka päivä, eikä hakukoneoptimointi vie yrittäjän omaa aikaa käytännössä ollenkaan.

Nykyaikaisen yrityksen ei ole syytä pysyä piilossa internetissä – yhdessä tärkeimmistä markkinointikanavista.

Ei arvioita.


Ei kommentteja