Internet-markkinointi on tehokasta markkinointia

Internet-markkinointi on tehokasta markkinointia

Julkaistu: 25.9.2017 Päivitetty: 7.6.2022

Internet-markkinointi (englanniksi Internet Marketing) tarkoittaa tuotteiden ja palveluiden markkinointia internetissä. Internet-markkinoinnista voidaan käyttää myös termejä online-markkinointi, web-markkinointi ja digitaalinen markkinointi.

Alun perin internet-markkinoinnilla tarkoitettiin vain bannerimainontaa, mutta nykyään se sisältää kattavammin kaiken internetissä tehtävän markkinoinnin. Bannerimainonnan rinnalle on tullut useita uusia markkinointikeinoja, kuten hakukoneoptimointi, hakusanamainonta, sähköpostimarkkinointi ja sosiaalinen media.

Internet on parhaimmillaan erittäin tehokas markkinointiväline. Jos yrityksellä on esimerkiksi oma verkkokauppa, voidaan sen tuotteita mainostaa esimerkiksi bannerimainonnan avulla verkkokaupan aihepiiriin liittyvillä sivustoilla. Toisaalta kumppanuusmarkkinointi on verkkokaupalla yksi tehokas markkinointikeino, jota ei kannata sivuuttaa.

Internet-markkinoinnilla ei myöskään ole maantieteellisiä rajoja, vaan markkinointi onnistuu vaikkapa toiselle puolelle maapalloa. Internet-markkinointi antaa kuitenkin mahdollisuuden markkinoida ainoastaan halutuin rajauksin, kuten valitulla maantieteellisellä alueella.

Internetin hyödyntäminen markkinoinnissa

Internet-markkinoinnin tehokas hyödyntäminen riippuu yrityksen tarpeista ja luonteesta. Mitään keinoa ei kuitenkaan kannata sulkea pois, vaan miettiä jokaisen keinon potentiaali oman yrityksen toiminnan kehittämisessä. Seuraavassa vielä kuvaukset tärkeimmistä markkinointikeinoista, sekä mahdollisia käyttötarkoituksia niille:

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi kuuluu jokaisen kotisivun perusominaisuuksiin. Laadukkaat kotisivut suunnitellaan niin, että ne löytyvät aiheeseen liittyvillä avainsanoilla mahdollisimman korkealta hakukoneiden tulossivuilta.

Hakukoneoptimointia voidaan luonnollisesti tehdä myös jo olemassa olevalle sivustolle. Hakukoneoptimoinnilla voidaan parhaimmillaan saavuttaa todella hyviä tuloksia jo kohtalaisen pienellä panostuksella.

Hakusanamainonta

Hakusanamainonnalla tarkoitetaan maksettuja mainoksia, jotka näkyvät hakukoneiden tulossivuilla. Riippuen hakukoneesta ja tilanteesta mainokset voivat olla luonnollisten hakutulosten yläpuolella, alapuolella ja rinnalla. Hakusanamainonta (englanniksi search engine advertising tai keyword advertising) mahdollistaa yrityksen ja sen tuotteiden ja palveluiden mainostamisen hyvinkin kohdennetusti.

Teho perustuu siihen, että mainoksia näytetään hakutuloksissa haettuihin hakusanoihin liittyen, jolloin käyttäjä on jo valmiiksi kiinnostunut aiheesta. Hakusanamainonnassa onkin oleellista valita oikeat hakusanat, joita mainonnassa käytetään.

Googlen Ads (aiemmin Google Adwords) on tunnetuin hakusanamainontaa tarjoavista palveluista. Google on ylivoimaisesti käytetyin hakukone myös Suomessa, joten Google Adsin käyttäminen on perusteltua myös Suomessa. Hakusanamainonnasta käytetäänkin usein termiä Google mainonta, mikä kuvaa hyvin Googlen ylivoimaa alalla.

Muut hakukoneet, kuten Microsoftin Bing ja Yahoo tarjoavat myös hakusanamainontaa. Bingin ja Yahoon markkinaosuus Suomessa on kuitenkin mitätön, joten Googleen keskittyminen on käytännössä järkevintä.

Hakusanamainonnan hinta muodostuu toteutuneista klikkauksista. Esimerkiksi yhden Google Ads klikkauksen hinta riippuu kyseiseen hakusanaan kohdistuneesta kilpailusta. Hinta on sitä korkeampi, mitä enemmän mainostajat ovat hakusanaa mainoksilleen käyttäneet. Yleisesti ottaen hinta voi olla muutamasta sentistä useisiin euroihin.

Sähköpostimarkkinointi

Sähköpostimarkkinointia voisi verrata postissa lähetettäviin mainoskirjeisiin. Ensimmäisenä tulee ehkä mieleen negatiivisia mielikuvia roskapostista, mutta oikein toteutettuna sähköpostimarkkinointi voi olla internet-markkinointia tehokkaimmillaan.

Sähköpostimarkkinointi vanhoille asiakkaille voi olla tehokas keino pitää kiinni asiakkuuksista ja saada asiakas ostamaan uudelleen.

Sosiaalinen media

Olemalla aktiivinen sosiaalisen median palveluissa yritys voi lisätä tunnettuuttaan, kehittää brändiään sekä markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan. Sosiaaliseen mediaan kuuluvat muun muassa Facebook, Twitter ja Instagram. Facebook on saavuttanut Suomessakin suuren suosion, mutta Twitter on ainakin toistaiseksi aktiivisessa käytössä vain harvoilla. Instagramissa voidaan jakaa kuvia ja videoita.

Internet-markkinointia voidaan tehdä Facebookissa esimerkiksi perustamalla yritykselle oma sivu, jota voidaan sitten markkinoida erilaisin keinoin. Facebookin avulla voidaan myös esimerkiksi kommunikoida potentiaalisten asiakkaiden kanssa.

Markkinointikeinona sosiaalinen media on parhaimmillaan todella tehokas. Sosiaaliseen mediaan oleellisena osana kuuluva julkaisujen jakaminen voi saavuttaa suuren joukon potentiaalisia asiakkaita.

Oman sisällön lisäksi sosiaalinen media tarjoaa myös mainontaa. Mainokset Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa ovat arkipäivää miljoonille suomalaisille. Myös nämä sosiaalisen median palvelut tarjoavat mahdollisuuden kohdentaa mainontaa tietyille ryhmille erilaisten rajausten mukaan.

Bannerimainonta

Bannerimainonta on niin sanottua perinteistä internet-markkinointia. Bannereiden avulla mainostetaan yritystä muilla sivustoilla. Tehokkain tapa on luonnollisesti mainostaa yritystä samaan aihepiiriin liittyvillä sivustoilla. Kyseisillä sivustoilla vierailevat voivat bannereita klikkaamalla saapua yrityksen kotisivuille.

Blogi

Blogi voi parhaimmillaan olla tehokas ja myös kustannustehokas väline internet-markkinointiin. Kirjoittamalla asiantuntevia ja mielenkiintoisia artikkeleita yrityksen aihepiiriin liittyen voidaan herättää keskustelua ja saada näkyvyyttä yritykselle.

Blogissa voidaan esimerkiksi esitellä yrityksen tarjoamia tuotteita, saada niistä kommentteja käyttäjiltä ja sitä kautta kehittää tuotteita edelleen.

Blogiin kirjoittamista ei kannata pelätä. Kirjoituksia ei tarvitse olla julkaisemassa jatkuvasti, vaan esimerkiksi yksi blogikirjoitus kuukaudessa voi olla sopiva tahti.

Internet-markkinointi pienyritykselle

Kaikkia internet-markkinoinnin keinoja ei ole missään nimessä tarvetta hyödyntää – varsinkaan pienten- ja keskisuurten yritysten kohdalla. Hyviä keinoja pienyritykselle voisivat olla oman blogin perustaminen, aktiivisuus sosiaalisessa mediassa, sekä yrityksen kotisivujen hakukoneoptimointi.

Näillä keinoilla voidaan jo saavuttaa reilu etumatka verrattuna kilpaileviin yrityksiin, jotka eivät hyödynnä internet-markkinointia ollenkaan.

Artikkelissa mainitut markkinointikeinot eivät myöskään vie tarpeettomasti yrittäjän aikaa. Sosiaalisessa mediassa voi olla aktiivinen hyvinkin pienellä ajallisella panoksella, blogia ei tarvitse päivittää läheskään joka päivä, eikä hakukoneoptimointi vie yrittäjän omaa aikaa käytännössä ollenkaan.

Nykyaikaisen yrityksen markkinointi ei ole enää lehtimainosten varassa, vaan internet on tuonut yhä tehokkaampia ja kohdennetumpia markkinointikeinoja.

Ei arvioita.

Avatar: Krediitti.com
Kirjoittanut: Krediitti.com

Krediitti.comin ylläpito hallitsee talousasioiden lisäksi myös erilaisten työkalujen kehittämisen. Näitä ovat muun muassa sivustomme erilaiset laskurit. Kokemusta löytyy myös yritystoiminnasta ja markkinoinnista. Lähetä palautetta ylläpidolle palautelomakkeemme kautta tai suoraan sähköpostilla. Linkit löydät sivun alalaidasta.

Ei kommentteja