Hyvät kotisivut

Hyvät kotisivut edistävät yrityksen toimintaa ennalta määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Kotisivut toimivat yrityksen toiminnan kehittämisessä. Tavoitteena voi olla esimerkiksi kasvattaa yrityksen tunnettuutta tai myyntiä perustamalla verkkokauppa yrityksen tuotteille.

Kärjistäen voisi todeta, että kotisivut ovat melkeinpä pakollinen markkinointiväline jokaiselle yritykselle. Huomattava osa potentiaalisista asiakkaista käyttää internetiä apunaan etsiessään yritystä, josta ostaa haluamiaan tuotteita tai palveluita. Yrityksellä ei ole mitään syytä menettää potentiaalisia asiakkaita pysyttelemällä näkymättömissä yhdessä nykyajan tärkeimmistä markkinointikanavista.

5 tärkeää ominaisuutta

Hyvät kotisivut voidaan määritellä monellakin tapaa, mutta ennen kaikkea ne tukevat yrityksen toimintaa. Seuraavassa on listattuna viisi erilaista tekijää, jotka hyvät kotisivut sisältävät tai ottavat huomioon:

1. Löydettävyys

Ensinnäkin hyvät kotisivut ovat löydettävissä. Hienoistakaan kotisivuista ei ole mitään hyötyä, jos niille ei päädy kävijöitä eri lähteistä. Kotisivujen suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota sivuston hakukoneystävällisyyteen ja -optimointiin. Myös sisällöntuotannossa on otettava hakukoneet huomioon.

2. Laadukas ulkoasu

Ensimmäinen asia, minkä kotisivuille saapuva vieras huomaa, on sivuston graafinen ulkoasu. Laadukkaasti toteutettua graafista ulkoasua on miellyttävä käyttää ja kaikki graafiset elementit ovat selkeitä ja loogisia. Tärkeimmät asiat nousevat ulkoasusta esille. Turha graafinen kikkailu on silti unohdettava ja keskityttävä siihen, että graafiset elementit tukevat kotisivujen tavoitteita. Värivalinnoissa on syytä käyttää harkintaa ja jos yrityksellä on jo olemassa tietty värimaailma, on todennäköisesti järkevää käyttää sitä myös yrityksen kotisivuilla.

3. Käytettävyys

Hyvät kotisivut ovat helppokäyttöiset, eikä vierailijan tarvitse käyttää hetkeäkään miettiessään miten jokin sivun toiminto toimii. On olemassa tiettyjä kirjoittamattomia sääntöjä esimerkiksi navigaation ja hakutoiminnon suhteen, joita on suotavaa noudattaa. Hyvät kotisivut noudattavat lisäksi web-standardeja, joiden tärkeimpänä tarkoituksena on pitää internet saavutettavana kaikille. Kotisivuja tulee esimerkiksi pystyä käyttämään muillakin, kuin uusimmilla selainversioilla.

4. Laadukas sisältö

Sekä teksti että kuvat tulevat olla laadukkaita ja tukea kyseisen sivuston tavoitteita ja kuvaa, jota yrityksestä halutaan viestiä. Molempien tuottamiseen voidaan käyttäjää ammattimaista sisällöntuottajaa. Vähintäänkin kannattaa vältellä kirjoitusvirheitä ja geneeristen kuvien käyttöä, jotka todennäköisesti antavat potentiaaliselle asiakkaalle negatiivisen kuvan yrityksestä.

5. Ajantasaisuus

Kotisivuilla annettava tieto liittyen esimerkiksi yritykseen sekä sen tarjoamiin palveluihin ja tuotteisiin on oltava ajan tasalla. Mahdolliset muutokset edellä mainituissa on päivitettävä kotisivuille pikimmiten.

Muita hyvien kotisivujen ominaisuuksia

  • Navigaation tulee olla looginen ja helppokäyttöinen.
  • Pääotsikot ja väliotsikot erottuvat selvästi muusta tekstistä ja sisältö on muutenkin helposti jäsenneltävissä.
  • Linkkien tulee erottua leipätekstistä ensisilmäyksellä ja linkkitekstin kuvata selkeästi linkin kohdetta.
  • Jos kotisivuilla on suuri määrä sivuja, on käyttäjälle tarjottava hakutoiminto, joka helpottaa tiedon löytämistä huomattavasti.
  • Yhteystiedot on hyvä olla saatavilla jokaisella sivulla, minkä lisäksi voi erikseen olla vielä tarkemmat yhteystiedot karttoineen ja mahdollisine yhteydenottolomakkeineen.

Ei arvioita.


Ei kommentteja